Νέα

Στηρίζοντας το έργο της Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας”

Είμαστε δίπλα σας. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό έργο της Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας”, προσφέροντας αδιάβροχα καλύμματα στρωμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας.

Η Παιδόπολη λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά από 4-12 ετών και φιλοξενεί 32 παιδιά.
Δραστηριοποιείται στο τομέα της Παιδικής Προστασίας, το παραγόμενο έργο της, περιλαμβάνει τη φιλοξενία, την εκπαίδευση, την διασκέδαση κ.ά. ανήλικων 4-12 ετών, που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Στους σκοπούς της Παιδόπολης περιλαμβάνεται και η προετοιμασία των Ανήλικων Φιλοξενούμενων για την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είτε με την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον ή με την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια και στην συνέχεια αν οι συνθήκες το υπαγορεύουν στην υιοθεσία τους.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Παιδόπολης:  http://www.kkppa.gr/?page_id=163

> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ