Στηρίζοντας το έργο της Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας”

Είμαστε δίπλα σας. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό έργο της Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας”, προσφέροντας αδιάβροχα καλύμματα στρωμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας.

Η Παιδόπολη λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά από 4-12 ετών και φιλοξενεί 32 παιδιά.
Δραστηριοποιείται στο τομέα της Παιδικής Προστασίας, το παραγόμενο έργο της, περιλαμβάνει τη φιλοξενία, την εκπαίδευση, την διασκέδαση κ.ά. ανήλικων 4-12 ετών, που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Στους σκοπούς της Παιδόπολης περιλαμβάνεται και η προετοιμασία των Ανήλικων Φιλοξενούμενων για την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είτε με την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον ή με την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια και στην συνέχεια αν οι συνθήκες το υπαγορεύουν στην υιοθεσία τους.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Παιδόπολης:  http://www.kkppa.gr/?page_id=163

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ