ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα στρώματα κατασκευάζονται με προηγμένες παραγωγικές μεθόδους και με τη χρήση απόλυτα ελεγμένων πρώτων υλών , ώστε να απολαμβάνετε άνεση και ποιότητα. Η εταιρεία παρέχει γραπτή εγγύηση 5 ετών, η έναρξη ισχύος της οποίας αποδεικνύεται από την ημερομηνία αγοράς που σημειώνεται επί του παρόντος εντύπου.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος το οποίο αποδίδεται σε κατασκευαστικό λάθος για τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος προβλέπει την επισκευή του στρώματος χωρίς καμία χρηματική συμμετοχή από τον πελάτη. Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από την αγορά έως και την συμπλήρωση του πέμπτου (5ο) έτους συμμετέχετε στην επισκευή του προϊόντος μόνο με τα έξοδα μεταφοράς (40 ευρώ).
 2. Η οποιαδήποτε αντικατάσταση στρώματος κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης γίνεται από στρώμα του ίδιου τύπου και διαστάσεων. Στην περίπτωση που το στρώμα , του οποίου ζητείται η αντικατάσταση , δεν παράγεται πλέον από την εταιρεία και πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο, τότε η αντικατάσταση θα αφορά προϊόν ιδίων διαστάσεων και ανάλογου τύπου , και σε καμία περίπτωση υποδεέστερου.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Ελάττωμα του προϊόντος , το οποίο οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του από τον αγοραστή , όπως ενδεικτικά : καμένη , λεκιασμένη ή σχισμένη επιφάνεια στρώματος , έκθεση σε νερό ή υγρασία.
 2. Φθορές από την χρήση καθαριστικών υγρών και την επαφή με νερό. Η χρήση υγρών καθαριστικών και η επαφήμε το νερό μπορεί να βλάψουν σημαντική τα υλικά των προϊόντων και να αλλοιώσουν τις ιδιότητες τους.
 3. Κακοποίηση από άλλες χρήσεις , όπως σιδέρωμα ή λεκέδες από σωματικές εκκρίσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Η κατοχή του στρώματος από τον αναγραφόμενο στο έντυπο εγγύησης και την απόδειξη της λιανικής αγοραστή.
 2. Το έντυπο της εγγύησης.
 3. Συστήνεται η χρήση προστατευτικού καλύμματος για τη διατήρηση της υγιεινής του στρώματος.
 4. Για την καλύτερη υποστήριξη του στρώματος τοποθετήστε το σε ανατομικό πλαίσιο ή σε τάβλες που απέχουν μεταξύ τους 2 – 3cm.
 5. Μην διπλώνετε το στρώμα.
 6. Αλλάζετε πλευρά στο στρώμα σας κατά προτίμηση μία φορά κάθε τρεις μήνες.
 7. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το στρώμα για καθιστική χρήση σαν κάθισμα. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με λεπτομέρειες των προϊόντων μας επικοινωνήστε με την εταιρία μας 210 9940562 – 564 ή επισκεφθείτε το site μας www.klinostrom.gr