Στηρίζοντας το έργο της Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

Είμαστε δίπλα σας. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό έργο της Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του Καθ. Στέλιου Στυλιανίδη και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης είκοσι τριών συνολικά στεγαστικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας, καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ